Alois Andritzki
  • 02.07.1998 – Rosenthal (Róžant) – drážďansko-míšeňský biskup Joachim Reinelt zahajuje diecézní informační proces k blahořečení Aloise Andrického
  • 23.10.1998 – Drážďany – pastýřský list biskupa Reinelta o Aloisovi Andrickém
  • 22.03.2001 – Bautzen (Budyšin), katedrála sv. Petra – slavnostní zakončení diecézního beatifikačního procesu
  • Počátek května 2003 – Drážďany  – Avoccato Ambrosi z Říma předává během slavnostní bohoslužby v Dvorním kostele Positio o mučednické smrti Aloise Andrického
  • 17.12.2003 – Drážďany – předseda Spolku katolických Lužických Srbů sv. Cyrila a Metoděje předává biskupu Joachimu Reineltovi více než 5 400 podpisů diecézních věřících, kteří prosí o rychlé blahořečení Aloise Andrického (mezi jinými též podpis předsedy vlády Svobodného státu Sasko prof. Georga Milbradta)
  • 17.12.2003 – Řím – biskup  Joachim Reinelt předává během generální audience papeži Janu Pavlu II. Positio o mučednické smrti služebníka Božího Aloise Andrického

 

Joachim Reinelt zahajuje diecézní informační proces katedrála sv. Petra Positio o mučednické smrti 5 400 podpisů