Alois Andritzki

Prof. Hans Lubsczyk:

…Georg Scholze mi o Aloisově rodině vyprávěl. O otci, který se svými syny chodil na poutě, a poznal jsem také jeho bratra Jana a Gerarda, stejně tak jako sestru Martu. ...

 

Andrea Čornakec:

…Panna Maria Róžantská byla útočištěm v obtížných rozhodováních. Vpředvečer zkoušek putoval raději do Róžantu, aby si vyprosil Boží požehnání, než aby se tak jako ostatní až do noci učil. Kdykoli se vracel domů ze svých cest, vedly jeho první kroky do Róžantu, i když to znamenalo zacházku. Kromě toho jeho rodina putovala do Róžantu čtyřikrát do roka, za jakéhokoli počasí. …

…Při jeho přípravě kázání k 15. srpnu 1939 (Nanebevzetí Panny Marie) jsem našla tato slova: „I když nás svět haní, i když se nám vysmívá, chceme se tím více modlit. Dělejme mnohem více to, co nás učil Kristus – jít po úzké cestě!“ …

 

Legende zu Rosenthal Kirche zu Rosenthal
Legenda o založení Róžantu
Podoba kostela v Róžantu před r. 1945

 

Dr. Achim Nawka:

…Také Pannu Marii maloval v našem katolickém kroji. Pamatuji si ještě, jak mi přinesl svůj obraz ukázat. Přitom jsem se ho ptal, pročpak v lužickosrbském národním kroji. Panna Maria je také naše matka. ...

…Alois často zpíval v paderbornské kapli „Salve Regina“. Měl pevný a čistý hlas…

 

P. Maurus Münch OSB:

…Jeho velké jesličky, kterými ozdobil naší barokní kapli o Vánocích 1941, byly prodchnuty vnitřní vroucností a zároveň vysokým liturgickým cítěním.  Malý Bůh-Král v náručí matky, který širokým pohledem zahrnuje vše kolem, ukazuje, jaký velký Boží obraz oživoval jeho mladou kněžskou duši. ...

 

 

Gnadenbild Rosenthal
Milostná soška v Róžantu

 

(1) Prof. Hans Lubsczyk, Čłowjek, měšnik, martrar;  Katolski Posoł 03.02.2002, str. 37
(2) Andrea Čornakec, Wotrow 1988 w Studentskej akademiji wo A.Andrickim w Radworju
(3) Dr. Achim Nawka, Wo Alojsu Andrickim; Radwor, dnja 28.06.1998
(4) P. Maurus Münch OSB, Der Kaplan an der Dresdener Hofkirche;  „Stimmen von Dachau“, Rdbr. Nr.2/195