Alois Andritzki

Prof. Hans Lubsczyk:

…Každé středeční ráno v šest hodin slavila mládež mši svatou kolem malého oltáře uprostřed Dvorního kostela (Hofkirche). Jeho způsob modlitby byl tu pro mě vždy prožitkem jeho svobody před Bohem…

 

Chrysta Meškankowa:

…Jeho o čtyři roky starší sestra vypráví: Alois věděl vždy velmi přesně, co chce… Každý první pátek v měsíci cestoval se svým mladším bratrem časně zrána do Budyšína (Bautzen) na mši svatou. To bylo jejich osobním předsevzetím. ...

 

Marta Hantušowa:

…Často vstával dokonce i v noci, aby se modlil. A když byl na cestách po vesnicích ralbické (Ralbitz) farnosti, stavěl se cestou domů u Panny Marie v Róžantu. Když byl kostel zavřený, modlil se růženec u jeho vrat. …

 

P. Maurus Münch:

Stáli jsme natěsnáni na korbě nákladního auta, které nás odváželo z nádraží do tábora. Když auto projíždělo branou tábora, stiskl mi Alois ruku a zašeptal: „Dominus custodiat introitum tuum et exitum tuum.“ Odpověděl jsem mu  kněžským požehnáním. Dostal jsem vězeňské číslo 27828, Alois 27829 …“

„Dokud  jsme se v bloku pro nově příchozí museli vzdát svatých mší a přijímání, rozhodli jsme se pro každodenní zpověď; tímto způsobem nám svátost smíření nahradila svátost Eucharistie.“

„Každou neděli přede mší v kněžském bloku klečel (Alois) přede mnou v barákové kapli při zpovědi. Z měsíce na měsíc jsem ho více a více oceňoval. Byl jsem až vyveden z míry působením Boží milosti v srdci mladého kněze. Stál jsem pln obdivu zde před duší, pro kterou mělo Dachau skutečně představovat plné uskutečnění a posvěcení…“

„Třikrát týdně jsme po večerech  společně četli Písmo a já se snažil podat krátké komentáře k němu. Alois nikdy nechyběl. Nikdy nebyl nasycen. Napadaly ho stále nové otázky; denně s rostoucí radostí se nořil do ducha listů sv. Petra a do smýšlení prvotní církve, která tu téměř bez Božího světla musela překonávat tak hořké zkoušky…“

…Z biblického kroužku se jakoby sám od sebe vyvinul kroužek liturgický. Také zde byl Alois nejhorlivějším učitelem a vzorem…

 

 

(1) Prof. Hans Lubsczyk: Čłowjek, měšnik, martrar; Katolski Posoł 03.02.2002, str. 37
(2) Chrysta Meškankowa, Žiwjenje za cyrkej a narod, Katolski Posoł, 03.02.1994, str. 154
(3) Marta Hantušowa (rodź. Andrickec), Smjerć so přizjewiła (K 50. posmjertnemu dnju serbskeho martrarja, kapłana Alojsa Andrickeho), Katolski Posoł 31.01.1993, co. 5, str. 19
(4) P. Maurus Münch OSB, Der Kaplan an der Dresdener Hofkirche, „Stimmen von Dachau“,Rdbr. Nr.2/1956